Momentálně jsme z důvodu šíření viru COVID-19 pozastavili všechny předem domluvené akce.
Naší činnost obnovíme hned jak to bude možné.

Děkujeme za pochopení.